KIM JEST PREPPER

Kim jest preppers ?
Prepper jest osobą, która na poważnie bierze odpowiedzialność za przetrwanie własne i swojej rodziny. Samodzielność i gotowość jest główną cechą każdego prepersa. Świadomość apokalipsy-końca świata jest wyzwaniem do poświęcenia się dla rodziny ,zdobywanie szerokiej wiedzy na temat przetrwania i survival. Prepers patrzy na przedmioty inaczej niż przeciętny człowiek, on wie jakie rzeczy będą mu potrzebne do przetrwania podczas apokalipsy. Pepers jest bardzo zorientowany na przetrwanie rozwija się w sztuce survivalu, gromadzi przedmioty które w chwili apokalipsy-końca świata będą w stanie go utrzymać na pewnym standardzie życia.
Zdarzają się przesadne opinie, że prepersi to społeczność, która kładzie nacisk na zamykanie się w we własnych domach i przygotowuje na apokalipsę jak w przepowiedniach, w rzeczywistość preppers skupia swe przygotowanie na zjawiska bardziej prawdopodobne jak np. utrata pracy głównego żywiciela rodziny, pożar domu, powódź lub inne klęski wywołane przez naturę albo człowieka. Poważny kryzys gospodarczy kraju i świata wg preppersa może być również przyczyną końca świata.

Czy preppers i survival to to samo?
Survival to sztuka skoncentrowana na nauce i umiejętności prymitywnego przetrwania, survival kładzie mały nacisk na gromadzenie zapasów skupia się na przetrwaniu z ziemi natury. Natomiast preppers koncentruje się na utrzymaniu jak najdłużej obecnego poziomu życia, kładzie większy nacisk na gromadzenie zapasów i przedmiotów niezbędnych do przeżycia. Prepersi planują, spodziewają się najgorszego i pragną przetrwać każdą złą sytuacje we własnym domu. Prawdopodobnie nie jeden amator survivalu jest preppersem. Preppersi biorą pod uwagę fakt, że gdy nadejdzie koniec świata będą być może zmuszeni opuścić swój dom dlatego dla zabezpieczenia własnego bezpieczeństwa organizują miejsca gdzie będą się mogli przenieść np. las lub inne miejsce w kraju gdzie można żyć bezpiecznie. Preppers uważa ,że własny dom może być o wiele bezpieczniejszy niż schrony lub obozy organizowane przez rząd podczas katastrof czy wojen, doświadczenia wielu krajów dowodzę że w takie miejsca są śmiertelnie niebezpieczne. Preppersi podczas apokalipsy wolą polegać na sobie.

Czy preppersi to zwariowaniu ludzie?
Nie, są osoby które twierdzą że niczym się nie różnią od tych którzy ubezpieczają swoje domy od skutków klęsk naturalnych i wywołanych przez człowieka. Nie ma nic szalonego w twierdzeniu, że wiele rzeczy może się zdarzyć, koniec świata postrzegany przez preppersów jest procentowo potwierdzany przez naukowców. Osoba ubezpieczona dotknięta katastrofą otrzymuje pieniądze dzięki czemu może utrzymać swój standard życia. Preppers robi to samo gromadząc przedmioty które mu to zapewnią a nawet podejmuje dodatkowe kroki.

Kiedy zostać preppersem?
Powodów jest bardzo wiele w nadejście końca świata – apokalipsy wierzy wiele osób. Jednak przyczyn apokalipsy może być wiele. Preppersi uważają, że koniec świata może być wywołany
  • skutkami zimnej wojny, która może doprowadzić do zagłady nuklearnej
  • cyber atak może sparaliżować cały świat ponieważ praktycznie każda dziedzina ludzkiego życia jest związana z komputerami
  • katastrofy naturalne: wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi i inne
  • załamanie gospodarcze krajów
  • ataki terrorystyczne

Jak widać powodów nadejścia końca świata – apokalipsy może być wiele, aby przetrwać każdy z nich wymaga innego przygotowania. Jednak preppersi uważają aby przetrwać apokalipsę należy się przygotować wg pięciu zasad gotowości oraz obrać ścieżkę zdobywania wiedzy przetrwania – survivalu.